Xu Lab | Cornell University

Research

In the GEM lab, we are interested in the patterns and mechanisms of ecosystem dynamics under global environmental change. We study the ecophysiology of terrestrial plants and their role in the Earth system, using novel remote sensing tools and computational modeling.

Lab Publications

2021

Xiangtao Xu, Alexandra G. Konings, Marcos Longo, Andrew Feldman, Liang Xu, Sassan Saatchi, Donghai Wu, Jin Wu, Paul Moorcroft
New Phytologist  ·  01 Jun 2021
Xi Yang, Xiangtao Xu, Atticus Stovall, Min Chen, Jung‐Eun Lee
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences  ·  01 Apr 2021
Félicien Meunier, Hans Verbeeck, Betsy Cowdery, Stefan A. Schnitzer, Chris M. Smith‐Martin, Jennifer S. Powers, Xiangtao Xu, Martijn Slot, Hannes P. T. De Deurwaerder, Matteo Detto, Damien Bonal, Marcos Longo, Louis S. Santiago, Michael Dietze
Journal of Ecology  ·  03 Mar 2021
Shengbiao Wu, Jing Wang, Zhengbing Yan, Guangqin Song, Yang Chen, Qin Ma, Meifeng Deng, Yuntao Wu, Yingyi Zhao, Zhengfei Guo, Zuoqiang Yuan, Guanhua Dai, Xiangtao Xu, Xi Yang, Yanjun Su, Lingli Liu, Jin Wu
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing  ·  15 Jan 2021
Xiangtao Xu, Anna T. Trugman
Current Climate Change Reports  ·  12 Jan 2021

2020

Donghai Wu, Shilong Piao, Dan Zhu, Xuhui Wang, Philippe Ciais, Ana Bastos, Xiangtao Xu, Wenfang Xu
Global Change Biology  ·  30 Aug 2020
Jennifer S. Powers, German Vargas G., Timothy J. Brodribb, Naomi B. Schwartz, Daniel Pérez‐Aviles, Chris M. Smith‐Martin, Justin M. Becknell, Filippo Aureli, Roger Blanco, Erick Calderón‐Morales, Julio C. Calvo‐Alvarado, Ana Julieta Calvo‐Obando, María Marta Chavarría, Dorian Carvajal‐Vanegas, César D. Jiménez‐Rodríguez, Evin Murillo Chacon, Colleen M. Schaffner, Leland K. Werden, Xiangtao Xu, David Medvigy
Global Change Biology  ·  23 Mar 2020
Chris M. Smith‐Martin, Xiangtao Xu, David Medvigy, Stefan A. Schnitzer, Jennifer S. Powers
New Phytologist  ·  24 Jan 2020

2019

Jennifer H. Levy-Varon, Sarah A. Batterman, David Medvigy, Xiangtao Xu, Jefferson S. Hall, Michiel Breugel, Lars O. Hedin
Nature Communications  ·  02 Dec 2019